Privacy

Privacybeleid
Nonaweb hecht belang aan uw privacy. De identiteit van de verwerker van gegevens:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nonaweb, respecteert de Europese “Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR)” van 25 mei 2018 met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klanten- en leveranciersbeheer, uitvoering van een overeenkomst of een contract, wettelijke verplichtingen (boekhouding). De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over activiteiten/acties van Nonaweb die voor u interessant kunnen zijn. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgelegde periode van zeven jaar voor de boekhouding.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een  aanvraag aan Nonaweb gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U hebt tevens het recht om te vragen geen berichten meer te krijgen ivm. direct marketing. U kan vragen uw gegevens te verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

De website van Nonaweb maakt gebruik van Google Analytics-cookies. De gegevens worden veilig verstuurd door middel van SSL/HTTPS. Nonaweb heeft een gebruikersovereenkomst afgesloten met Google. Nonaweb heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, heeft gegevens delen uitgezet en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Indien u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerd bezoekgedrag kunt u ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” zoals door Nonaweb gebruikt, géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plug-in te installeren in uw web browser.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout